วันจันทร์

คุณภาพของ ไวน์(Quality of wine)

กฎเกณฑ์การวัดมาตราฐาน ของ ไวน์


- ครั้งนี้ Little Chef จะพูดถึง เรื่องเกรดของไวน์ หรือคุณภาพมาตราฐาน การวัดและการจัดอันดับของไวน์ ว่าเขาใช้อะไรในการกำหนดกฎเกณฑ์ เกรดของไวน์นั้นๆ ที่ผลิตออกมา ซึ่งแต่ละประเทศที่ผลิตไวน์ ก็ใช้เงื่อนไข ที่โหดมาก ในการตัดสิ้นคุณภาพของไวน์

แต่วันนี้ Little Chef จะนำเอากฎเกณฑ์มาตราฐาน การวัดคุณภาพของไวน์ จากประเทศฝรั่งเศส มาบอกให้คุณได้รับทราบ เพราะเป็นไวน์ที่มีคุณภาพมาตราฐานที่เป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลก จึงขอยกตัวอย่างไวน์เกรด AOC ของฝรั่งเศส
  • เขตไวน์คุณภาพของฝรั่งเศส ที่เรียกกันว่า AOC มีอยู่ด้วยกันกว่า 375 เขต แต่ละเขตจะถูกกรรมการ INAO (Institute National des Appellation d' Origine des Vines) เป็นผู้กำหนดโปรแกรมให้ปฎิบัติอย่างสุดโหด อย่างเช่นเขตระดับไวน์องุ่นยี่ห้อ Romanee-Conti ผู้ทำไวน์ต้องฝ่าด่านอย่างจริงจังและตั้งใจสุดๆ

- โปรแกรมที่ INAO กำหนดให้เจ้าของไร่องุ่นปฎิบัติ เพื่อให้ได้เกรด AOC นั้นมีอยู่ทั้งหมด 7 ประการด้วยกัน คือ
1. กำหนดเขตปลูกองุ่น ที่ผู้ผลิตไวน์จะได้ AOC โดยกำหนดตามพระราชกฤษฎีกาอย่างแน่ชัด

2. กำหนดพันธุ์องุ่น ที่ใช้ในการทำไวน์อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการ INAO และห้ามใช้พันธุ์องุ่นนอกเหนือจากที่กำหนด

3. กำหนดความแรงของแอลกอฮอล์ของไวน์ คือ ผู้ผลิตไวน์จะทำให้ไวน์ มีแอลกอฮอล์ต่ำกว่าที่กำหนดไม่ได้ แต่ถ้าสูงกว่าถือว่าดี

4. กำหนดโควต้าการผลิต คือ ไม่ว่าปีนี้คุณจะผลิตองุ่นได้มากเพียงใด คุณก็ไม่สามารถผลิตไวน์เกินกว่าที่คณะกรรมการกำหนดได้

5. กำหนดความหวานขององุ่น

6. กำหนดกรรมวิธีผลิต คือ ถ้าต้องผลิตไวน์ประเภทมีฟอง ก็ต้องผลิตไวน์ด้วยวิธี เมธอดของปาญนัวร์ เท่านั้น

7.
กำหนดให้ไวน์ที่ผลิต ต้องผ่านการตรวจสอบจาก INAO ก่อนออกสู่ตลาด

- ไวน์เกรด AOC ของฝรั่งเศส รัฐบาลคุ้มข้มในการผลิตเป็นอย่างมาก จึงทำไห้ไวน์ของฝรั่งเศสเป็นที่ชื่นชอบและเชื่อถือของนักดื่นไวน์ทั่วโลก เช่นเดียวกับไวน์จากอิตาลีน และสเปน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สนุกกับ YouTube

ครอบครัว พ่อครัวตัวเล็ก